marva - protect elderlyמרווה פועלת לשמירת שלומם של אזרחים וותיקים בסיכון ובפרט אלו החשופים להתעללות, הזנחה והזנחה עצמית. השירות כולל: ייעוץ משפטי לאזרחים וותיקים ו/או בני משפחתם; השתתפות בצוותים רב מקצועיים (במקרים מורכבים בהם נדרשת התערבות רב תחומית); הדרכה והרצאות משפטיות לאזרחים וותיקים, בני משפחתם ואנשי מקצוע. התוכנית פועלת בשיתוף פעולה עם שירותי הרווחה בעשרות רשויות מקומיות ברחבי הארץ. פניות יתקבלו דרך שירותי הרווחה.