8מרווה פועלת לקידום המודל של "קבלת החלטות נתמכת" כחלופה למינוי אפוטרופוס.

מודל 'קבלת החלטות נתמכת' התווסף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס במסגרת תיקון 18 לחוק משנת 2016. המודל מהווה חלופה לאפוטרופסות ומאפשרת לאנשים עם מוגבלויות ואזרחים ותיקים, אשר מפאת מצבם מתקשים לדאוג לענייניהם בכוחות עצמם, לחיות באופן עצמאי ולנהל את חייהם לפי רצונם, בעזרת תומך המסייע להם בתהליך קבלת ההחלטות ויישומם.

התוכנית מבוססת על יחסי אמון בין מקבל ההחלטות לתומך בכל הקשור לקבלת מידע, מתן הסברים, הנגשתם, תמיכה, לווי ולעיתים גם בסיוע מימוש החלטותיו מול צדדים שלישיים, ללא כפיה של ההחלטות.

התוכנית מופעלת במסגרת פיילוט בשיתוף עם עמותת מוזאיקה, האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, ישראל מעבר למגבלות - ג'וינט ישראל.

התוכנית כוללת גיוס תומכי החלטות והכשרתם, התאמת תומכים למקבלי ההחלטות, תפירת התמיכה בהתאם לצורך וליווי התהליך.

למידע נוסף ראו - קבלת החלטות נתמכת דף מידע.

לפרטים נוספים נא לפנות במייל: elon-dm@mosaica.org.il