8מרווה פועלת לשינוי מדיניות וחקיקה לטובת אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ואנשים עם מוגבלויות.

מרווה שותפה בועדות מטעם משרד המשפטים ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים לשינויי מדיניות וחקיקה, וכן מקדמת שינוי על ידי הרצאות בכנסים מקצועיים, ימי עיון ועוד.