explotation

ניצול צרכני של האזרח הוותיק הוא שימוש לא חוקי ולא הוגן בכספו, לעתים באופן מתמשך, על ידי גורמים שונים כגון בעלי עסקים ונותני שירותים (ולעיתים אף בידי אנשים פרטיים המתחזים במרמה לבעלי עסקים). פגיעתו של הניצול הצרכני רעה ואף ניסיונות ניצול, שאינם צולחים יש בהם כדי לפגוע פגיעה ממשית באזרחים וותיקים.
לניצול צרכני של אזרחים ותיקים יש השלכות קשות על שלום האזרח הוותיק, ועל מצבו הבריאותי, הנפשי והכלכלי.
הבסיס הכלכלי, המהווה יסוד לעצמאותו, מתערער ואיתו תחושת הביטחון שלו בעצמו ואמונו בזולת.
מחקרים בארץ ובעולם מלמדים כי ניצול צרכני היא תופעה שכיחה ביותר בקרב אזרחים ותיקים.
מנתונים של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן עולה כי היקף הפניות של צרכנים שהם אזרחים ותיקים להתלונן על ניצול צרכני עולה מדי שנה.
אזרחים ותיקים הם קבוצה חברתית ייחודית, המועדת ביתר שאת לתרמיות צרכניות וכלכליות.
עמותת מרווה לקחה על עצמה להתמודד עם תופעה קשה זו.
הפרויקט כולל: הרצאות וסדנאות, בכל רחבי הארץ, בנושא צרכנות נבונה וכיצד להימנע מלפול קרבן להונאה וניצול, וכן הכנת והפצת מידע כתוב בנושא, בין ב"דפי מידע", ובין באתר העמותה.
בנוסף – העמותה מפעילה "קו חם" לפניות בנושאי ניצול צרכני של אזרחים וותיקים, וכן מעניקה ייעוץ וליווי משפטי לנפגעים.
העמותה, שחרתה על דגלה שילוב בין משפט לרווחה, תעמיד לרשות פונים, שיזדקקו לכך, בנוסף על הטיפול המשפטי, סיוע ותמיכה של עובדים סוציאליים, כך שהטיפול יהיה הוליסטי ויענה על כל צרכי הפונה ב"תפירה אישית".
הקמת וניהול פרויקט חשוב זה התאפשרו תודות למענק שקיבלה מרווה מן הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו בתובענות ייצוגיות, במשרד האפוטרופוס הכללי, וכן בסיוע קרנות נוספות.

לפרטים נוספים נא לפנות במייל: dorit@marva.org.il