socialמרווה מפעילה תוכנית רחבת היקף בתחום בריאות הנפש - מרכז סמל - סיוע משפטי למתמודד ובני משפחתו. התוכנית מופעלת בתמיכת המוסד לביטוח לאומי - הקרן למפעלים מיוחדים וקרנות נוספות.

המרכז מתמחה במתן סיוע משפטי אישי ונגיש למתמודדים תוך ליווי של אנשי מקצוע מתחום הטיפול. במרכז מעניקים סיוע מותאם אישית למתמודד וסיוע משפטי מקיף למשפחתו כמו גם לאנשי מקצוע באמצעות כלים משפטיים מגוונים, לרבות מודל של צוותים רב מקצועיים (התייחסות רב תחומית - סוציאלית, רפואית ומשפטית) תוך מתן דגש על המענים המשפטיים האופטימליים מבחינה טיפולית מתוך מקום של כבוד, העצמה ושמירת האוטונומיה, תוך הגנה על האינטרסים של המתמודד ושמירת שלומו, ותוך חיזוק יציבות מערכת התמיכה שלו.

בנוסף מרווה מעבירה הרצאות וסדנאות למתמודדים, בני משפחתם ואנשי מקצוע.

 

לפרטים נוספים נא לפנות במייל: semel@marva.org.il