8מרווה פועלת לסיוע לאזרחים ותיקים וניצולי שואה במיצוי זכויותיהם. התוכנית כוללת ייעוץ משפטי הניתן על ידי עורכי דין וסטודנטים למשפטים. השירות ניתן בשיתוף פעולה עם הקליניקה המשפטית לאזרחים ותיקים וניצולי שואה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בהוד השרון.