מינוי אפוטרופוס חלקי ו/או זמני המאפשר "לתפור" את המינוי בהתאם לצרכיו ויכולותיו של האדם. 

כך, למשל, יתכן והאדם שחולה בדמנציה עדיין יכול להתנהל עם כספיו ברמה בסיסית. הוא מסוגל לערוך קניות, לממן בילוי בבית קפה ולרכוש כרטיס להצגה.  בה בעת, אין הוא  מסוגל לנהל כספים בסכומים גבוהים, ויש חשש שיהיה נתון לניצול כלכלי. במקרה כזה ניתן למנות אפוטרופוס באופן חלקי על רכושו של אותו אדם, כך שהוא יוכל להתנהל עם כספיו עד סכום מסויים בלבד, כאשר יתר רכושו ינוהל על ידי האפוטרופוס. לכאורה ניתן למנות אפוטרופוס על כל כספיו ורכושו של אותו אדם ושהאפוטרופוס יעביר לו מידי פעם סכומי כסף להוצאות, אך כידוע קיים הבדל עצום בין התנהלות כזו, שמזכירה במידה רבה התנהלות מול ילד קטן, ובין מצב בו נשמרת האוטונומיה והעצמאות ולו לגבי חלק מן ההתנהלות הכספית. 

מינוי חלקי רלוונטי גם במקרה שהאדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו הכספיים אך כן מסוגל לקבל החלטות בעניין בריאותו או להפך. במקרה כזה, בהתאם לנסיבות, ניתן לשקול מינוי אפוטרופוס לרכוש בלבד או לגוף בלבד.

כאמור, מינוי לתקופה זמנית מתאים גם כאשר לא ברור אם הפגיעה בקוגניציה היא תוצאת דמנציה או שהנה תוצאה של אירוע רפואי בעל השלכות קצרות מועד. 

חשוב לזכור - למרות שמדובר באפוטרופוס "תפור", עדיין מדובר בפגיעה בחירותו של האדם ונדרשת פניה לבית המשפט לשם קבלת המינוי.