ניתן לסייע לאדם אשר יכולתו לנהל את ענייניו בעצמו הולכת ונחלשת, על ידי שימוש בהסדרים משפטיים ספציפיים. התערבות זו עושה שימוש בהסדרים משפטיים ספציפיים מתוך הדין הכללי, בעזרתם ניתן להגן על האדם הזקוק לכך ולאיין את הצורך במינוי אפוטרופוס.

כדי לשמור על נכסיו של אדם אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו הכספיים וקיים סיכון כי יהיה נתון לניצול כלכלי, ניתן לרשום הערת אזהרה על דירתו, להגביל משיכת כספים מחשבון הבנק ולהתנות אותה בחתימת אדם נוסף, להגביל שימוש בצ'קים או בכרטיסי אשראי וכדומה.

הסדרים מעין אלה מצמצמים את האוטונומיה של האדם, ועדיין, מדובר בפגיעה פחותה מזו, הכרוכה במינוי אפוטרופוס.