מינוי אפוטרופוס חלקי ו/או זמני המאפשר "לתפור" את המינוי בהתאם לצרכיו ויכולותיו של האדם. כך, למשל, יתכן והאדם שחולה בדמנציה עדיין יכול להתנהל עם כספיו ברמה בסיסית. הוא מסוגל לערוך קניות, לממן בילוי בבית קפה ולרכוש כרטיס להצגה. בה בעת, אין הוא מסוגל לנהל כספים בסכומים גבוהים, ויש חשש שיהיה נתון...

ניתן לסייע לאדם אשר יכולתו לנהל את ענייניו בעצמו הולכת ונחלשת, על ידי שימוש בהסדרים משפטיים ספציפיים. התערבות זו עושה שימוש בהסדרים משפטיים ספציפיים מתוך הדין הכללי, בעזרתם ניתן להגן על האדם הזקוק לכך ולאיין את הצורך במינוי אפוטרופוס. כדי לשמור על נכסיו של אדם אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו הכספ...

כלי תכנון משפטיים (advanced legal planning). כלי תכנון משפטיים מאפשרים לאדם להיערך מבעוד מועד למצב בו לא יהיה כשיר לקבל החלטות בענייניו, באמצעות מתן יפוי כח או הנחיות מקדימות, הן בתחום הכלכלי והן בתחום הרפואי. מודל זה שם דגש על קבלות החלטות במקומו של האדם, בהתאם לרצונותיו ולהנחיותיו, ובפועל מיי...

לעתים אין מנוס ממינוי אפוטרופוס, ועדיין - ניתן להיערך מראש למצב בו אדם יזדקק לאפוטרופוס, לתת הוראות לגבי מינוי אפוטרופוס ולגבי פעולות שינקוט או ימנע מלנקוט, וזאת באמצעות כלי תכנון משפטיים. אדם יכול לתת מראש הנחיות מקדמיות למינוי אפוטרופוס, המפרטות את זהות האפוטרופוס שימונה באם יזדקקו לכך. בנ...